NÁVOD

Doporučuji tento návod číst až po prvním vlastním dohrání hry!

Stojí za to, zahrát si hru alespoň jednou dle vlastního uvážení, abyste viděli, ke kterému konci se dostanete. Je možné odemčít všechny konce na jediný průchod hrou (s několika taktickými uloženími hry na "rozcestích"), na což se také tento návod zaměřuje. Nejobtížnější je odemknout, nečekaně, "True ending" ("Skutečný konec"), který od vás vyžaduje několik specifických akcí během příběhu. Vězte však, že spuštění tzv "True ending flag" vám zabrání vidět alternativní scény nebo různé emaily.

Tento návod by měl být převážně bez spoilerů (bez odhalení děje). Nejsou zde zahrnuty menší rozhodnutí, které nemají žádný dopad na děj nebo ending.

("nedělejte nic" znamená pokračujte dál, ale nedělejte nic s mobilem)


Kapitola 1:

- Při zadávání času na Telefonce zadejte 10x cokoli jiného než "120#". Získáte achievement "Homerun-level Clumsiness".

- Když obdržíte email od Mayuri o "Upa", odpovězte "Upu" a potom otevřete přílohu dalšího emailu, který vám pošle. Pokročíte v achivementu "RaiNet's Mascot".

- Když vám Faris napíše o "Rozhodující bitva je na dosah ruky nya", odpovězte "Červený jižní kříž" a otevřete přílohu dalšího mailu, který od ní dostanete. Pokročíte v achievementu "Princesses of Chaos".

- Když od Mayuri dostanete email s předmětem "Je to zajímavé", otevřete přílohu, abyste pokročili v achievementu "Hero of RaiNet".


Kapitola 2:

- Na Farisin email o "Úroveň původního hříchu" odpovězte "2000".

- Na email Luky o "Udělal jsem sladkosti" odpovězte "rodiny".

- Když vám Faris znovu napíše, otevřete přílohu, abyste pokročili v achievementu "Songs of Chaos".

- Když vám Mayuri zavolá, zvedněte to.

- Když Luka napíše s předmětem "Moje rodina", odpovězte "sestry".

- Když vám Kurisu zavolá (Okabe ji má uloženou jako "Asistentka"), zvedněte to.

- Když vám Moeka pošle email s předmětem "Máš info?", přečtěte to a uvidíte scénu s Kurisu.

- Když od Luky dostanete email o "O mé starší sestře", měli byste získat achievement "Cruel Sister". Odpovězte "však víš".


Kapitola 3:

Na začátku kapitoly si hru ULOŽTE, tato kapitola obsahuje rozvětvení u Farisiných emailů.

- Když vám Faris napíše o "PHANTASM je kočičí mňau", odpovězte "ústřední píseň" a na následující email odpovězte "RaiNet Kakeru". Pokročíte tak v achievementu "Hero of RaiNet".

- Alternativně odpovězte "PHANTASM" a poté "Chaos", abyte pokročili v achievementu "Songs of Chaos".

- Když vám Luka napíše o "O žábách", odpovězte "Gero Froggy".

- Až vám Luka napíše email s předmětem "Další novinky o žábách", otevřete přílohu, abyste pokročili v achievementu "Froggy Fad Demise".

- Když vám bude Daru volat, zvedněte to pro scénu s ním a Mayuri nebo to ignorujte pro scénu s Kurisu.


Kapitola 4:

Na začátku kapitoly si hru ULOŽTE, jelikož volby pro některé achievementy a volby potřebné pro dosažení True endingu se navzájem vylučují.

- Když vám Mayuri napíše o "Když už jsme u těch loterií", odpovězte "časopisu".

- Když vám Luka napíše email o Rainetu, otevřete přílohu, abyste pokročili v achievementu "Hero of RaiNet".

- Když se vás bude Kurisu přes email ptát "Napsal jsi to?", odpovězte "zprávu" a později v kapitole odpovězte "instantní nudle", abyste získali achievement "Discontinuous Qualia". Pokud uděláte toto rozhodnutí, nedostanete se k True endingu.

- Abyste spustili první True ending flag, tak namísto předchozího odpovězte "vědcem" a později "bázlivý vědec", "zvládl líp", "nečlenka", "potupné" a "proč jsem pořád tady" na její postupné emaily. Zároveň získáte achievement "Genius Girl's Melancholy".

- Když vám Suzuha napíše o "Akihabara", odpovězte "mírumilovné" a přečtěte si její následující email, abyste dostali achievement "Warrior Girls' Pride".

- Když vám Faris napíše o "Znamení zvyšujícího se neštěstí", odpovězte "on".

- Na Mayurin email o "Jsi venku?", odpovězte "Crunchy-kun".

- Když vám Mayuri napíše o "O Luce-chan", odpovězte "Kakerua-kun" a otevřete přílohu jejího dalšího emailu. Pokročíte v achievementu "Hero of RaiNet".

- Když dostanete email od Faris o "O schopnostech", odpovězte "NyanNyanianštinou", abyste při jejím dalším emailu dostali achievement "Cat's Tea Time".

- Alternativně odpovězte "Hvězda činčili", a pak "Ep 8". Otevřete přílohu jejího dalšího emailu, abyste dokončili achievement "Hero of Rainet".


Kapitola 5:

V této kapitole není žádné velké větvení, jen uvidíte rozdílné scény podle toho, jestli jste v minulé kapitole spustili True ending flag. Pokud však sbíráte achievementy, tak si hru budete chtít uložit.

- Když vám Faris zavolá, zvedněte to pro chuunibyou pokec.

- Pokud jste v minulé kapitole spustili True ending flag, Kurisu vám napíše o "plány", odpovězte "cestovní náklady" a přečtěte si její následující email (nazvaný "Idiote!"), na který nemusíte odpovídat. Později od ní dostanete další email a jeho přečtení spustí další True ending flag.

- Pokud jste v minulé kapitole nespustili True ending flag, dostanete email od Mayuri o "z čeho jsme dnes byla šťastná", odpovězte "cosplaye" a přečtěte si její další zprávu, abyste dostali achievement "Passions Best Forgotten".

- Alternativně odpovězte "Fubuki-chan a Kaede-chan", a pak otevřete přílohu jejího dalšího emailu. Dostanete achievement "Princesses of Chaos".

- Když vám Faris napíše o "ComiMa", odpovězte "bortí" a otevřete přílohu jejího následujícího emailu. Dostanete achievement "Songs of Chaos".


Kapitola 6:

ULOŽIT! Tato kapitola vám dává možnost dosáhnout endingu (konce) a také jsou tu různé scény závislé na volbách, které uděláte.

- Krátce po řádce "...Fungovalo to?", budete mít možnost nedělat nic, nebo zavolat Mayuri. Když neuděláte nic, uvidíte extra scénu.

- Při řádce "Měl bych zavolat nebo poslat email", zavolejte Luce pro extra scénu.

- Při řádce "Zajímalo by mě, jak si vedou ostatní členové laborky" zavolejte Kurisu (doporučuji), Mayuri nebo Daruovi pro scénu s nimi, nebo nedělejte nic a dostanete scénu se Suzuhou.

- Když na konci kapitoly máte možnost poslat D-Mail, nedělejte nic a dosáhnete Suzuina konce a dohrajete hru.

- Alternativně pošlete D-Mail a pokračujte ve hře dál.


Kapitola 7:

ULOŽIT! Toto je další kapitola, kde se volby pro achievementy a True ending volby vzájemně vylučují.

- Pokud jste získali oba True ending flagy, Kurisu vám napíše o "Klíč". Odpovězte "já nemám klíč", a potom "žába". Otevřete přílohu jejího dalšího emailu, abyste pokročili v achievementu "Froggy Fad Demise". Nyní načtěte hru.

- Nyní odpovězte "domů", a potom "Hyahha", "Řeknu ti to přímo" na její následující emaily. Poté otevřete přílohu emailu s předmětem "Šílené horko", a tím dokončíte achievement "Froggy Fad Demise".

- Alternativně zvolte "já nemám klíč", a dále "zabezpečení", "realitě". Poslední email, který vám pošle si přečtěte, tím spustíte třetí True ending flag.

- Když vám Daru zavolá, zvedněte to pro extra scénu.

- Když vám zavolá Kurisu, zvedněte to pro scénu s ní, nebo to ignorujte pro scénu s Faris.

- Když na konci kapitoly máte možnost poslat D-Mail, nedělejte nic a dosáhnete Farisina konce a dohrajete hru.

- Alternativně pošlete D-Mail a pokračujte ve hře dál.


Kapitola 8:

ULOŽIT! V této kapitole opět můžete dojít k endingu.

- Pokud jste doposud získali všechny True ending flagy, Kurisu vám napíše. Přečtěte si to, a až vám později v kapitole pošle další email, opět jej přečtěte a tím spustíte čtvrtý True ending flag.

- Když dostanete možnost zavolat nebo nezavolat Telefonce, nedělejte nic pro extra hovor od Darua.

- Po řádce "Budeš si mě... pamatovat?" nedělejte nic a dosáhnete Lukako konce a dohrajete hru.

- Alternativně zavolejte Telefonce a pokračujte ve hře dál.


Kapitola 9:

V této kapitole jsou jen malá větvení. Uložte, pokud je chcete projít všechny.

- Při řádce "Opravdu bych měl skočit teď?" nedělejte nic pro extra scénu, kde vám Kurisu zavolá. Zvedněte to pro další extra scénu.

- Když vám později v kapitole Kurisu zavolá, ignorujte to pro extra scénu s Moekou.

- Pokud máte všechny čtyři True ending flagy, Kurisu vám napíše email s předmětem "Kontaktuj mě, blbče!", odpovězte "strach" a přečtěte si její další zprávu pro odemčení páté True ending flag.

- Když na konci kapitoly máte možnost poslat D-Mail, nedělejte nic pro extra scénu a CG.


Kapitola 10:

Pokud při vstupu do této kapitoly nemáte žádnou True ending flag, dostanete Mayuri ending. V opačném případě uvidíte buď Kurisin, nebo True ending.

- Pokud máte všech pět True ending flag, odpovězte "kde jsi" na Kurisin email, a tím svoji cestu uzamknete do True ending.

- Když vám Mayuri zavolá, zvedněte to pro extra scénu.

- Nyní bude vaše ukončení rozhodnuto podle toho, kolik True ending flag máte. Pokud nemáte žádný, dostanete Mayuri ending. Pokud máte 1-5, dostanete Kurisu ending. A pokud máte všech 6, dostanete True ending.

El. Psy. Kongroo.

-Hououin Kyouma